Liftgate window latch adjustment

Rate this post

Liftgate window latch adjustment là gì?

Liftgate window latch adjustment có nghĩa là Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe

Liftgate window latch adjustment có nghĩa là Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe Tiếng Anh có nghĩa là Liftgate window latch adjustment.

Ý nghĩa – Giải thích

Liftgate window latch adjustment nghĩa là Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe..

Đây là cách dùng Liftgate window latch adjustment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Liftgate window latch adjustment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liftgate window latch adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liftgate window latch adjustment / Điều chỉnh chốt gài cửa kính của cửa sau xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Claim

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Liftgate window latch adjustment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Liftgate window latch adjustment .

Check Also
Close
Back to top button