Liftgate window ajar switch

Rate this post

Liftgate window ajar switch là gì?

Liftgate window ajar switch có nghĩa là Công tắc kính cốp sau

Liftgate window ajar switch có nghĩa là Công tắc kính cốp sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công tắc kính cốp sau Tiếng Anh là gì?

Công tắc kính cốp sau Tiếng Anh có nghĩa là Liftgate window ajar switch.

Ý nghĩa – Giải thích

Liftgate window ajar switch nghĩa là Công tắc kính cốp sau..

Đây là cách dùng Liftgate window ajar switch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Liftgate window ajar switch là gì? (hay giải thích Công tắc kính cốp sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liftgate window ajar switch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liftgate window ajar switch / Công tắc kính cốp sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Liftgate window ajar switch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Liftgate window ajar switch .

Read More:   TR rim
Check Also
Close
Back to top button