Liftgate luggage compartment lid lamps

Rate this post

Liftgate luggage compartment lid lamps là gì?

Liftgate luggage compartment lid lamps có nghĩa là Cửa sau/Đèn khoang hành lý

Liftgate luggage compartment lid lamps có nghĩa là Cửa sau/Đèn khoang hành lý.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cửa sau/Đèn khoang hành lý Tiếng Anh là gì?

Cửa sau/Đèn khoang hành lý Tiếng Anh có nghĩa là Liftgate luggage compartment lid lamps.

Ý nghĩa – Giải thích

Liftgate luggage compartment lid lamps nghĩa là Cửa sau/Đèn khoang hành lý..

Đây là cách dùng Liftgate luggage compartment lid lamps. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Liftgate luggage compartment lid lamps là gì? (hay giải thích Cửa sau/Đèn khoang hành lý. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liftgate luggage compartment lid lamps là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liftgate luggage compartment lid lamps / Cửa sau/Đèn khoang hành lý.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Liftgate luggage compartment lid lamps mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Liftgate luggage compartment lid lamps.

Read More:   Motor gasoline blending components
Check Also
Close
Back to top button