Lift shaft, lift core

Rate this post

Lift shaft, lift core là gì?

Lift shaft, lift core có nghĩa là Buồng thang máy

Lift shaft, lift core có nghĩa là Buồng thang máy
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Buồng thang máy Tiếng Anh là gì?

Buồng thang máy Tiếng Anh có nghĩa là Lift shaft, lift core.

Ý nghĩa – Giải thích

Lift shaft, lift core nghĩa là Buồng thang máy.

Đây là cách dùng Lift shaft, lift core. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Lift shaft, lift core là gì? (hay giải thích Buồng thang máy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lift shaft, lift core là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lift shaft, lift core / Buồng thang máy. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lift shaft, lift core mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lift shaft, lift core .

Read More:   https://Website của chúng tôi/hua-yao-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button