Liabilities

Rate this post

Liabilities là gì?

Liabilities có nghĩa là Nợ phải trả

Liabilities có nghĩa là Nợ phải trả
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Nợ phải trả Tiếng Anh là gì?

Nợ phải trả Tiếng Anh có nghĩa là Liabilities.

Ý nghĩa – Giải thích

Liabilities nghĩa là Nợ phải trả.

Đây là cách dùng Liabilities. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Liabilities là gì? (hay giải thích Nợ phải trả nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liabilities là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liabilities / Nợ phải trả. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Liabilities mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Liabilities .

Read More:   あに tiếng nhật là gì?
Back to top button