leave no stone unturned Tiếng Anh là gì?

Rate this post

leave no stone unturned Tiếng Anh là gì?

leave no stone unturned Tiếng Anh có nghĩa là làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình

leave no stone unturned Tiếng Anh có nghĩa là làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình Tiếng Anh là gì?

làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình Tiếng Anh có nghĩa là leave no stone unturned Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

leave no stone unturned Tiếng Anh nghĩa là làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng leave no stone unturned Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ leave no stone unturned Tiếng Anh là gì? (hay giải thích làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa leave no stone unturned Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng leave no stone unturned Tiếng Anh / làm mọi thứ bạn có thể để đạt được mục tiêu của mình. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   a cat nap Tiếng Anh là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề leave no stone unturned Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về leave no stone unturned Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button