Lean-burn engine

Rate this post

Lean-burn engine là gì?

Lean-burn engine có nghĩa là Động cơ đốt nghèo

Lean-burn engine có nghĩa là Động cơ đốt nghèo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ đốt nghèo Tiếng Anh là gì?

Động cơ đốt nghèo Tiếng Anh có nghĩa là Lean-burn engine.

Ý nghĩa – Giải thích

Lean-burn engine nghĩa là Động cơ đốt nghèo..

Đây là cách dùng Lean-burn engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lean-burn engine là gì? (hay giải thích Động cơ đốt nghèo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lean-burn engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lean-burn engine / Động cơ đốt nghèo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lean-burn engine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lean-burn engine .

Read More:   Irregular staple
Check Also
Close
Back to top button