Layout Floor

Rate this post

Layout Floor là gì?

Layout Floor có nghĩa là Mặt bằng điển hình tầng

Layout Floor có nghĩa là Mặt bằng điển hình tầng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

Mặt bằng điển hình tầng Tiếng Anh là gì?

Mặt bằng điển hình tầng Tiếng Anh có nghĩa là Layout Floor.

Ý nghĩa – Giải thích

Layout Floor nghĩa là Mặt bằng điển hình tầng.

Đây là cách dùng Layout Floor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Layout Floor là gì? (hay giải thích Mặt bằng điển hình tầng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Layout Floor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Layout Floor / Mặt bằng điển hình tầng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Layout Floor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Layout Floor .

Read More:   have the hots for (somebody) Tiếng Anh là gì?
Back to top button