Layer of pure zinc

Rate this post

Layer of pure zinc là gì?

Layer of pure zinc có nghĩa là Lớp kẽm mạ trên thép

Layer of pure zinc có nghĩa là Lớp kẽm mạ trên thép.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp kẽm mạ trên thép Tiếng Anh là gì?

Lớp kẽm mạ trên thép Tiếng Anh có nghĩa là Layer of pure zinc.

Ý nghĩa – Giải thích

Layer of pure zinc nghĩa là Lớp kẽm mạ trên thép..

Đây là cách dùng Layer of pure zinc. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Layer of pure zinc là gì? (hay giải thích Lớp kẽm mạ trên thép. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Layer of pure zinc là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Layer of pure zinc / Lớp kẽm mạ trên thép.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Layer of pure zinc mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Layer of pure zinc .

Read More:   https://Website của chúng tôi/shu-ru-xin-xi-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button