Last and in creel

Rate this post

Last and in creel là gì?

Last and in creel có nghĩa là (n) Sợi cuối cùng trên giá mắc

Last and in creel có nghĩa là (n) Sợi cuối cùng trên giá mắc
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sợi cuối cùng trên giá mắc Tiếng Anh là gì?

(n) Sợi cuối cùng trên giá mắc Tiếng Anh có nghĩa là Last and in creel.

Ý nghĩa – Giải thích

Last and in creel nghĩa là (n) Sợi cuối cùng trên giá mắc.

Đây là cách dùng Last and in creel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Last and in creel là gì? (hay giải thích (n) Sợi cuối cùng trên giá mắc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Last and in creel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Last and in creel / (n) Sợi cuối cùng trên giá mắc. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Last and in creel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Last and in creel .

Read More:   对外贸易区 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button