Lash

Rate this post

Lash là gì?

Lash có nghĩa là Khoảng dịch chuyển tự do

Lash có nghĩa là Khoảng dịch chuyển tự do.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khoảng dịch chuyển tự do Tiếng Anh là gì?

Khoảng dịch chuyển tự do Tiếng Anh có nghĩa là Lash.

Ý nghĩa – Giải thích

Lash nghĩa là Khoảng dịch chuyển tự do..

Đây là cách dùng Lash. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lash là gì? (hay giải thích Khoảng dịch chuyển tự do. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lash là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lash / Khoảng dịch chuyển tự do.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lash mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lash .

Read More:   Bearer BL
Check Also
Close
Back to top button