Land using right

Rate this post

Land using right là gì?

Land using right có nghĩa là Quyền sử dụng dất

Land using right có nghĩa là Quyền sử dụng dất
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Quyền sử dụng dất Tiếng Anh là gì?

Quyền sử dụng dất Tiếng Anh có nghĩa là Land using right.

Ý nghĩa – Giải thích

Land using right nghĩa là Quyền sử dụng dất.

Đây là cách dùng Land using right. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Land using right là gì? (hay giải thích Quyền sử dụng dất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Land using right là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Land using right / Quyền sử dụng dất. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Land using right mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Land using right .

Read More:   谢知 là gì?
Check Also
Close
Back to top button