Kenaf fiber

Rate this post

Kenaf fiber là gì?

Kenaf fiber có nghĩa là (n) Xơ từ cây dâm bụt

Kenaf fiber có nghĩa là (n) Xơ từ cây dâm bụt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Xơ từ cây dâm bụt Tiếng Anh là gì?

(n) Xơ từ cây dâm bụt Tiếng Anh có nghĩa là Kenaf fiber.

Ý nghĩa – Giải thích

Kenaf fiber nghĩa là (n) Xơ từ cây dâm bụt.

Đây là cách dùng Kenaf fiber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Kenaf fiber là gì? (hay giải thích (n) Xơ từ cây dâm bụt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Kenaf fiber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Kenaf fiber / (n) Xơ từ cây dâm bụt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Kenaf fiber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Kenaf fiber .

Read More:   No. of thread
Back to top button