Jounce and rebound

Rate this post

Jounce and rebound là gì?

Jounce and rebound có nghĩa là Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên

Jounce and rebound có nghĩa là Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên Tiếng Anh là gì?

Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên Tiếng Anh có nghĩa là Jounce and rebound.

Ý nghĩa – Giải thích

Jounce and rebound nghĩa là Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên..

Đây là cách dùng Jounce and rebound. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Jounce and rebound là gì? (hay giải thích Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jounce and rebound là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jounce and rebound / Hai trạng thái chuyển động của hệ thống treo chạm xuống và nảy lên.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Labor time schedules

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Jounce and rebound mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Jounce and rebound .

Check Also
Close
Back to top button