Jockey pulley or wheel

Rate this post

Jockey pulley or wheel là gì?

Jockey pulley or wheel có nghĩa là Puli căng đai

Jockey pulley or wheel có nghĩa là Puli căng đai.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Puli căng đai Tiếng Anh là gì?

Puli căng đai Tiếng Anh có nghĩa là Jockey pulley or wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Jockey pulley or wheel nghĩa là Puli căng đai..

Đây là cách dùng Jockey pulley or wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Jockey pulley or wheel là gì? (hay giải thích Puli căng đai. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jockey pulley or wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jockey pulley or wheel / Puli căng đai.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Jockey pulley or wheel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Jockey pulley or wheel .

Read More:   Fuel transfer unit
Check Also
Close
Back to top button