Jackknife

Rate this post

Jackknife là gì?

Jackknife có nghĩa là Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container)

Jackknife có nghĩa là Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container) Tiếng Anh là gì?

Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container) Tiếng Anh có nghĩa là Jackknife.

Ý nghĩa – Giải thích

Jackknife nghĩa là Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container)..

Đây là cách dùng Jackknife. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Jackknife là gì? (hay giải thích Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jackknife là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jackknife / Mất điều khiển khi phanh (xe kéo container).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Jackknife mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Jackknife .

Read More:   一言难尽 là gì?
Check Also
Close
  • Traffic
Back to top button