Interpolate

Rate this post

Interpolate là gì?

Interpolate có nghĩa là Bản trung gian

Interpolate có nghĩa là Bản trung gian.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bản trung gian Tiếng Anh là gì?

Bản trung gian Tiếng Anh có nghĩa là Interpolate.

Ý nghĩa – Giải thích

Interpolate nghĩa là Bản trung gian..

Đây là cách dùng Interpolate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Interpolate là gì? (hay giải thích Bản trung gian. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Interpolate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Interpolate / Bản trung gian.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Interpolate mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Interpolate .

Read More:   Rear wheel speed sensor signal check
Check Also
Close
Back to top button