Intermediate rod

Rate this post

Intermediate rod là gì?

Intermediate rod có nghĩa là Cần trung gian

Intermediate rod có nghĩa là Cần trung gian.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cần trung gian Tiếng Anh là gì?

Cần trung gian Tiếng Anh có nghĩa là Intermediate rod.

Ý nghĩa – Giải thích

Intermediate rod nghĩa là Cần trung gian..

Đây là cách dùng Intermediate rod. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Intermediate rod là gì? (hay giải thích Cần trung gian. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intermediate rod là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intermediate rod / Cần trung gian.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Intermediate rod mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Intermediate rod .

Read More:   sour grapes Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button