Intercooling

Rate this post

Intercooling là gì?

Intercooling có nghĩa là Sự giải nhiệt khí nạp

Intercooling có nghĩa là Sự giải nhiệt khí nạp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự giải nhiệt khí nạp Tiếng Anh là gì?

Sự giải nhiệt khí nạp Tiếng Anh có nghĩa là Intercooling.

Ý nghĩa – Giải thích

Intercooling nghĩa là Sự giải nhiệt khí nạp..

Đây là cách dùng Intercooling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Intercooling là gì? (hay giải thích Sự giải nhiệt khí nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intercooling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intercooling / Sự giải nhiệt khí nạp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Intercooling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Intercooling .

Read More:   Anneal
Back to top button