Intake manifold spacer assembly

Rate this post

Intake manifold spacer assembly là gì?

Intake manifold spacer assembly có nghĩa là Bộ đệm cổ góp nạp

Intake manifold spacer assembly có nghĩa là Bộ đệm cổ góp nạp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ đệm cổ góp nạp Tiếng Anh là gì?

Bộ đệm cổ góp nạp Tiếng Anh có nghĩa là Intake manifold spacer assembly.

Ý nghĩa – Giải thích

Intake manifold spacer assembly nghĩa là Bộ đệm cổ góp nạp..

Đây là cách dùng Intake manifold spacer assembly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Intake manifold spacer assembly là gì? (hay giải thích Bộ đệm cổ góp nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intake manifold spacer assembly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intake manifold spacer assembly / Bộ đệm cổ góp nạp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Intake manifold spacer assembly mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Intake manifold spacer assembly .

Read More:   Purchased goods in transit
Check Also
Close
Back to top button