Inner quarter panel rear

Rate this post

Inner quarter panel rear là gì?

Inner quarter panel rear có nghĩa là Tai xe sau

Inner quarter panel rear có nghĩa là Tai xe sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tai xe sau Tiếng Anh là gì?

Tai xe sau Tiếng Anh có nghĩa là Inner quarter panel rear.

Ý nghĩa – Giải thích

Inner quarter panel rear nghĩa là Tai xe sau..

Đây là cách dùng Inner quarter panel rear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Inner quarter panel rear là gì? (hay giải thích Tai xe sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Inner quarter panel rear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inner quarter panel rear / Tai xe sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Inner quarter panel rear mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Inner quarter panel rear .

Read More:   Stencilling
Check Also
Close
  • Culvert
Back to top button