Infinitely variable transmission

Rate this post

Infinitely variable transmission là gì?

Infinitely variable transmission có nghĩa là Hộp số vô cấp

Infinitely variable transmission có nghĩa là Hộp số vô cấp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hộp số vô cấp Tiếng Anh là gì?

Hộp số vô cấp Tiếng Anh có nghĩa là Infinitely variable transmission.

Ý nghĩa – Giải thích

Infinitely variable transmission nghĩa là Hộp số vô cấp..

Đây là cách dùng Infinitely variable transmission. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Infinitely variable transmission là gì? (hay giải thích Hộp số vô cấp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Infinitely variable transmission là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Infinitely variable transmission / Hộp số vô cấp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Infinitely variable transmission mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Infinitely variable transmission .

Read More:   こうじちゅう tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
  • Slot
Back to top button