Inertness

Rate this post

Inertness là gì?

Inertness có nghĩa là (n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động

Inertness có nghĩa là (n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động Tiếng Anh là gì?

(n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động Tiếng Anh có nghĩa là Inertness.

Ý nghĩa – Giải thích

Inertness nghĩa là (n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động.

Đây là cách dùng Inertness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Inertness là gì? (hay giải thích (n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động nghĩa là gì?) . Định nghĩa Inertness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inertness / (n) Tính trơ ỳ, tính không hoạt động. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Inertness mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Inertness .

Read More:   Straw
Check Also
Close
  • Scouring
Back to top button