Impact sensor

Rate this post

Impact sensor là gì?

Impact sensor có nghĩa là Cảm biến va chạm

Impact sensor có nghĩa là Cảm biến va chạm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến va chạm Tiếng Anh là gì?

Cảm biến va chạm Tiếng Anh có nghĩa là Impact sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Impact sensor nghĩa là Cảm biến va chạm..

Đây là cách dùng Impact sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Impact sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến va chạm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Impact sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Impact sensor / Cảm biến va chạm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Impact sensor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Impact sensor .

Read More:   Cylindrical mandrel
Check Also
Close
Back to top button