Impact resistance test

Rate this post

Impact resistance test là gì?

Impact resistance test có nghĩa là Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa

Impact resistance test có nghĩa là Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa Tiếng Anh là gì?

Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa Tiếng Anh có nghĩa là Impact resistance test.

Ý nghĩa – Giải thích

Impact resistance test nghĩa là Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa..

Đây là cách dùng Impact resistance test. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Impact resistance test là gì? (hay giải thích Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Impact resistance test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Impact resistance test / Thử nghiệm khả năng vỡ khi va chạm của nhựa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Water drop

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Impact resistance test mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Impact resistance test .

Check Also
Close
Back to top button