Hydraulic suspension

Rate this post

Hydraulic suspension là gì?

Hydraulic suspension có nghĩa là Hệ thống treo thủy khí

Hydraulic suspension có nghĩa là Hệ thống treo thủy khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống treo thủy khí Tiếng Anh là gì?

Hệ thống treo thủy khí Tiếng Anh có nghĩa là Hydraulic suspension.

Ý nghĩa – Giải thích

Hydraulic suspension nghĩa là Hệ thống treo thủy khí..

Đây là cách dùng Hydraulic suspension. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hydraulic suspension là gì? (hay giải thích Hệ thống treo thủy khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hydraulic suspension là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hydraulic suspension / Hệ thống treo thủy khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hydraulic suspension mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hydraulic suspension .

Read More:   Full scale
Check Also
Close
Back to top button