hours/man-hours

Rate this post

Person-hours/man-hours là gì?

Person-hours/man-hours có nghĩa là (n) Giờ công lao động của một người

Person-hours/man-hours có nghĩa là (n) Giờ công lao động của một người
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Giờ công lao động của một người Tiếng Anh là gì?

(n) Giờ công lao động của một người Tiếng Anh có nghĩa là Person-hours/man-hours.

Ý nghĩa – Giải thích

Person-hours/man-hours nghĩa là (n) Giờ công lao động của một người.

Đây là cách dùng Person-hours/man-hours. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Person-hours/man-hours là gì? (hay giải thích (n) Giờ công lao động của một người nghĩa là gì?) . Định nghĩa Person-hours/man-hours là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Person-hours/man-hours / (n) Giờ công lao động của một người. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề hours/man-hours mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về hours/man-hours .

Read More:   Light calendaring
Check Also
Close
Back to top button