Hot sparking plug

Rate this post

Hot sparking plug là gì?

Hot sparking plug có nghĩa là Bougie nóng

Hot sparking plug có nghĩa là Bougie nóng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bougie nóng Tiếng Anh là gì?

Bougie nóng Tiếng Anh có nghĩa là Hot sparking plug.

Ý nghĩa – Giải thích

Hot sparking plug nghĩa là Bougie nóng..

Đây là cách dùng Hot sparking plug. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hot sparking plug là gì? (hay giải thích Bougie nóng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hot sparking plug là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hot sparking plug / Bougie nóng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hot sparking plug mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hot sparking plug .

Read More:   存折 tiếng trung là gì?
Back to top button