Hot-dip galvanize

Rate this post

Hot-dip galvanize là gì?

Hot-dip galvanize có nghĩa là Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng

Hot-dip galvanize có nghĩa là Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng Tiếng Anh là gì?

Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng Tiếng Anh có nghĩa là Hot-dip galvanize.

Ý nghĩa – Giải thích

Hot-dip galvanize nghĩa là Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng..

Đây là cách dùng Hot-dip galvanize. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hot-dip galvanize là gì? (hay giải thích Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hot-dip galvanize là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hot-dip galvanize / Phủ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hot-dip galvanize mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hot-dip galvanize .

Read More:   Stationary refrigeration power supply transformer
Back to top button