Hood latch panel mounting bracket

Rate this post

Hood latch panel mounting bracket là gì?

Hood latch panel mounting bracket có nghĩa là Giá giữ ca-pô

Hood latch panel mounting bracket có nghĩa là Giá giữ ca-pô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Giá giữ ca-pô Tiếng Anh là gì?

Giá giữ ca-pô Tiếng Anh có nghĩa là Hood latch panel mounting bracket.

Ý nghĩa – Giải thích

Hood latch panel mounting bracket nghĩa là Giá giữ ca-pô..

Đây là cách dùng Hood latch panel mounting bracket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hood latch panel mounting bracket là gì? (hay giải thích Giá giữ ca-pô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hood latch panel mounting bracket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hood latch panel mounting bracket / Giá giữ ca-pô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hood latch panel mounting bracket mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hood latch panel mounting bracket.

Read More:   Lock rail
Check Also
Close
Back to top button