High cube (HC = HQ)

Rate this post

High cube (HC = HQ) là gì?

High cube (HC = HQ) có nghĩa là container cao (40’HC)

High cube (HC = HQ) có nghĩa là container cao (40’HC)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

container cao (40’HC) Tiếng Anh là gì?

container cao (40’HC) Tiếng Anh có nghĩa là High cube (HC = HQ).

Ý nghĩa – Giải thích

High cube (HC = HQ) nghĩa là container cao (40’HC).

Đây là cách dùng High cube (HC = HQ). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại High cube (HC = HQ) là gì? (hay giải thích container cao (40’HC) nghĩa là gì?) . Định nghĩa High cube (HC = HQ) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng High cube (HC = HQ) / container cao (40’HC). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề High cube (HC = HQ) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về High cube (HC = HQ).

Read More:   特别划线支票 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button