Heated driver seat switch

Rate this post

Heated driver seat switch là gì?

Heated driver seat switch có nghĩa là Công tấc sưởi ghế tài xế

Heated driver seat switch có nghĩa là Công tấc sưởi ghế tài xế.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công tấc sưởi ghế tài xế Tiếng Anh là gì?

Công tấc sưởi ghế tài xế Tiếng Anh có nghĩa là Heated driver seat switch.

Ý nghĩa – Giải thích

Heated driver seat switch nghĩa là Công tấc sưởi ghế tài xế..

Đây là cách dùng Heated driver seat switch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Heated driver seat switch là gì? (hay giải thích Công tấc sưởi ghế tài xế. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heated driver seat switch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heated driver seat switch / Công tấc sưởi ghế tài xế.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Heated driver seat switch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Heated driver seat switch .

Read More:   泡沫灭火枪 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button