Headlamp adjustment – photometric aiming method

Rate this post

Headlamp adjustment – photometric aiming method là gì?

Headlamp adjustment – photometric aiming method có nghĩa là Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang

Headlamp adjustment – photometric aiming method có nghĩa là Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang Tiếng Anh có nghĩa là Headlamp adjustment – photometric aiming method.

Ý nghĩa – Giải thích

Headlamp adjustment – photometric aiming method nghĩa là Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang..

Đây là cách dùng Headlamp adjustment – photometric aiming method. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Headlamp adjustment – photometric aiming method là gì? (hay giải thích Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Headlamp adjustment – photometric aiming method là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Headlamp adjustment – photometric aiming method / Điều chỉnh đèn đầu – phương pháp cân chỉnh bằng trắc quang.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   bite off more than one's can chew Tiếng Anh là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Headlamp adjustment – photometric aiming method mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Headlamp adjustment – photometric aiming method.

Check Also
Close
Back to top button