Hardware

Rate this post

Hardware là gì?

Hardware có nghĩa là Phần cứng

Hardware có nghĩa là Phần cứng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phần cứng Tiếng Anh là gì?

Phần cứng Tiếng Anh có nghĩa là Hardware.

Ý nghĩa – Giải thích

Hardware nghĩa là Phần cứng.

Đây là cách dùng Hardware. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Hardware là gì? (hay giải thích Phần cứng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hardware là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hardware / Phần cứng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hardware mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hardware .

Read More:   Plunger
Check Also
Close
Back to top button