Hard rubber

Rate this post

Hard rubber là gì?

Hard rubber có nghĩa là Nhựa cứng cách điện ebonit

Hard rubber có nghĩa là Nhựa cứng cách điện ebonit.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nhựa cứng cách điện ebonit Tiếng Anh là gì?

Nhựa cứng cách điện ebonit Tiếng Anh có nghĩa là Hard rubber.

Ý nghĩa – Giải thích

Hard rubber nghĩa là Nhựa cứng cách điện ebonit..

Đây là cách dùng Hard rubber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hard rubber là gì? (hay giải thích Nhựa cứng cách điện ebonit. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hard rubber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hard rubber / Nhựa cứng cách điện ebonit.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hard rubber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hard rubber .

Read More:   Drill
Check Also
Close
Back to top button