Handles, locks, latches and entry systems

Rate this post

Handles, locks, latches and entry systems là gì?

Handles, locks, latches and entry systems có nghĩa là Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào

Handles, locks, latches and entry systems có nghĩa là Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào Tiếng Anh là gì?

Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào Tiếng Anh có nghĩa là Handles, locks, latches and entry systems.

Ý nghĩa – Giải thích

Handles, locks, latches and entry systems nghĩa là Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào..

Đây là cách dùng Handles, locks, latches and entry systems. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Handles, locks, latches and entry systems là gì? (hay giải thích Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Handles, locks, latches and entry systems là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Handles, locks, latches and entry systems / Tay nắm, khóa, chốt gài và hệ thống ra vào.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Motor vehicle

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Handles, locks, latches and entry systems mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Handles, locks, latches and entry systems.

Check Also
Close
Back to top button