Hall IC

Rate this post

Hall IC là gì?

Hall IC có nghĩa là Mạch tích hợp với cảm biến Hall

Hall IC có nghĩa là Mạch tích hợp với cảm biến Hall.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mạch tích hợp với cảm biến Hall Tiếng Anh là gì?

Mạch tích hợp với cảm biến Hall Tiếng Anh có nghĩa là Hall IC.

Ý nghĩa – Giải thích

Hall IC nghĩa là Mạch tích hợp với cảm biến Hall..

Đây là cách dùng Hall IC. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hall IC là gì? (hay giải thích Mạch tích hợp với cảm biến Hall. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hall IC là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hall IC / Mạch tích hợp với cảm biến Hall.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hall IC mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hall IC .

Read More:   Cause for deterioratio
Check Also
Close
Back to top button