Ground wire, earth

Rate this post

Ground wire, earth là gì?

Ground wire, earth có nghĩa là Dây tiếp đất

Ground wire, earth có nghĩa là Dây tiếp đất
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dây tiếp đất Tiếng Anh là gì?

Dây tiếp đất Tiếng Anh có nghĩa là Ground wire, earth.

Ý nghĩa – Giải thích

Ground wire, earth nghĩa là Dây tiếp đất.

Đây là cách dùng Ground wire, earth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Ground wire, earth là gì? (hay giải thích Dây tiếp đất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ground wire, earth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ground wire, earth / Dây tiếp đất. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Ground wire, earth mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Ground wire, earth .

Read More:   Pattern combination
Check Also
Close
Back to top button