Grommet

Rate this post

Grommet là gì?

Grommet có nghĩa là (n) Mắt cáo

Grommet có nghĩa là (n) Mắt cáo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mắt cáo Tiếng Anh là gì?

(n) Mắt cáo Tiếng Anh có nghĩa là Grommet.

Ý nghĩa – Giải thích

Grommet nghĩa là (n) Mắt cáo.

Đây là cách dùng Grommet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Grommet là gì? (hay giải thích (n) Mắt cáo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Grommet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Grommet / (n) Mắt cáo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Grommet mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Grommet .

Read More:   https://Website của chúng tôi/crash-sensor-communication-circuit-check-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button