Graphite grease

Rate this post

Graphite grease là gì?

Graphite grease có nghĩa là Mỡ grafit

Graphite grease có nghĩa là Mỡ grafit.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mỡ grafit Tiếng Anh là gì?

Mỡ grafit Tiếng Anh có nghĩa là Graphite grease.

Ý nghĩa – Giải thích

Graphite grease nghĩa là Mỡ grafit..

Đây là cách dùng Graphite grease. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Graphite grease là gì? (hay giải thích Mỡ grafit. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Graphite grease là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Graphite grease / Mỡ grafit.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Graphite grease mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Graphite grease .

Read More:   https://Website của chúng tôi/face-milling-cutter-tieng-anh-co-khi/
Check Also
Close
Back to top button