Graduation ceremony

Rate this post

Graduation ceremony là gì?

Graduation ceremony có nghĩa là  lễ tốt nghiệp

Graduation ceremony có nghĩa là  lễ tốt nghiệp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 lễ tốt nghiệp Tiếng Anh là gì?

 lễ tốt nghiệp Tiếng Anh có nghĩa là Graduation ceremony.

Ý nghĩa – Giải thích

Graduation ceremony nghĩa là  lễ tốt nghiệp.

Đây là cách dùng Graduation ceremony. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Graduation ceremony là gì? (hay giải thích  lễ tốt nghiệp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Graduation ceremony là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Graduation ceremony /  lễ tốt nghiệp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Graduation ceremony mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Graduation ceremony .

Read More:   Wholesale market
Check Also
Close
Back to top button