Good Job là gì?

Rate this post

Good Job là gì?

Good Job có nghĩa là thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm

Good Job có nghĩa là thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm Tiếng Anh là gì?

thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm Tiếng Anh có nghĩa là Good Job.

Ý nghĩa – Giải thích

Good Job nghĩa là thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm.

Đây là cách dùng Good Job. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội Good Job là gì? (hay giải thích thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Good Job là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Good Job / thật tuyệt vời, làm rất tốt, hay lắm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Good Job là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Good Job là gì? .

Read More:   True
Check Also
Close
Back to top button