Gỗ Mun

Rate this post

Gỗ Mun là gì?

Gỗ Mun có nghĩa là  Ebony

Gỗ Mun có nghĩa là  Ebony
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

 Ebony Tiếng Anh là gì?

 Ebony Tiếng Anh có nghĩa là Gỗ Mun.

Ý nghĩa – Giải thích

Gỗ Mun nghĩa là  Ebony.

Đây là cách dùng Gỗ Mun. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Gỗ Mun là gì? (hay giải thích  Ebony nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gỗ Mun là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gỗ Mun /  Ebony. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Gỗ Mun mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Gỗ Mun .

Read More:   Automotive tool
Back to top button