go down in flames Tiếng Anh là gì?

Rate this post

go down in flames Tiếng Anh là gì?

go down in flames Tiếng Anh có nghĩa là kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục

go down in flames Tiếng Anh có nghĩa là kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục Tiếng Anh là gì?

kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục Tiếng Anh có nghĩa là go down in flames Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

go down in flames Tiếng Anh nghĩa là kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng go down in flames Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ go down in flames Tiếng Anh là gì? (hay giải thích kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa go down in flames Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng go down in flames Tiếng Anh / kết thúc hoặc thất bại đột ngột và ngoạn mục. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Refrigeration power supply switch box

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề go down in flames Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về go down in flames Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button