Glow plug indicator

Rate this post

Glow plug indicator là gì?

Glow plug indicator có nghĩa là Đèn báo xông máy

Glow plug indicator có nghĩa là Đèn báo xông máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn báo xông máy Tiếng Anh là gì?

Đèn báo xông máy Tiếng Anh có nghĩa là Glow plug indicator.

Ý nghĩa – Giải thích

Glow plug indicator nghĩa là Đèn báo xông máy..

Đây là cách dùng Glow plug indicator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Glow plug indicator là gì? (hay giải thích Đèn báo xông máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Glow plug indicator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Glow plug indicator / Đèn báo xông máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Glow plug indicator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Glow plug indicator .

Read More:   Movable form, Travling form
Check Also
Close
Back to top button