Glove compartment

Rate this post

Glove compartment là gì?

Glove compartment có nghĩa là Cốp tay

Glove compartment có nghĩa là Cốp tay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cốp tay Tiếng Anh là gì?

Cốp tay Tiếng Anh có nghĩa là Glove compartment.

Ý nghĩa – Giải thích

Glove compartment nghĩa là Cốp tay..

Đây là cách dùng Glove compartment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Glove compartment là gì? (hay giải thích Cốp tay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Glove compartment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Glove compartment / Cốp tay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Glove compartment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Glove compartment .

Read More:   Bottom
Back to top button