Glazing strip

Rate this post

Glazing strip là gì?

Glazing strip có nghĩa là Roong kính

Glazing strip có nghĩa là Roong kính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Roong kính Tiếng Anh là gì?

Roong kính Tiếng Anh có nghĩa là Glazing strip.

Ý nghĩa – Giải thích

Glazing strip nghĩa là Roong kính..

Đây là cách dùng Glazing strip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Glazing strip là gì? (hay giải thích Roong kính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Glazing strip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Glazing strip / Roong kính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Glazing strip mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Glazing strip .

Read More:   ご う か ん tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button