General work program

Rate this post

General work program là gì?

General work program có nghĩa là Tổng tiến độ thi công

General work program có nghĩa là Tổng tiến độ thi công
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tổng tiến độ thi công Tiếng Anh là gì?

Tổng tiến độ thi công Tiếng Anh có nghĩa là General work program.

Ý nghĩa – Giải thích

General work program nghĩa là Tổng tiến độ thi công.

Đây là cách dùng General work program. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại General work program là gì? (hay giải thích Tổng tiến độ thi công nghĩa là gì?) . Định nghĩa General work program là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng General work program / Tổng tiến độ thi công. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề General work program mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về General work program .

Read More:   Monetary activities
Check Also
Close
Back to top button