Geartrain

Rate this post

Geartrain là gì?

Geartrain có nghĩa là Bộ truyền động bánh răng

Geartrain có nghĩa là Bộ truyền động bánh răng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ truyền động bánh răng Tiếng Anh là gì?

Bộ truyền động bánh răng Tiếng Anh có nghĩa là Geartrain.

Ý nghĩa – Giải thích

Geartrain nghĩa là Bộ truyền động bánh răng..

Đây là cách dùng Geartrain. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Geartrain là gì? (hay giải thích Bộ truyền động bánh răng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Geartrain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Geartrain / Bộ truyền động bánh răng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Geartrain mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Geartrain .

Read More:   Popeline
Check Also
Close
Back to top button