Gears and synchronizers

Rate this post

Gears and synchronizers là gì?

Gears and synchronizers có nghĩa là Các bánh răng và bộ đồng tốc

Gears and synchronizers có nghĩa là Các bánh răng và bộ đồng tốc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các bánh răng và bộ đồng tốc Tiếng Anh là gì?

Các bánh răng và bộ đồng tốc Tiếng Anh có nghĩa là Gears and synchronizers.

Ý nghĩa – Giải thích

Gears and synchronizers nghĩa là Các bánh răng và bộ đồng tốc..

Đây là cách dùng Gears and synchronizers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Gears and synchronizers là gì? (hay giải thích Các bánh răng và bộ đồng tốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gears and synchronizers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gears and synchronizers / Các bánh răng và bộ đồng tốc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Gears and synchronizers mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Gears and synchronizers .

Read More:   System pressure regulator
Check Also
Close
Back to top button